معرفی وبلاگ
وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات (طب گیاهی - سنتی ایران) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن خلط غالب مزاجها و نسخه برای پاک کردن خلط غالب مثال دموی ( پرخونی ) و بلغمی و صفراوی و سوداوی و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشکی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شوند.
صفحه ها
دسته
فهرست مطالب
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 459699
تعداد نوشته ها : 60
تعداد نظرات : 18

Skype online

My status

Skype Add:abbasghafari

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

دو نوع یرقان وجود دارد یکى مربوط به گرفتارى کیسه صفرا و انسداد مجراى آن به وجود مى آید دیگرى در اثر ویروسها پیدا شده که آن رایرقان ویروسى نامند، در یرقان انسدادى که بیشتر مربوط به کیسه صفرا مى باشد باید علت آن را برطرف کرده تا یرقان بهبودى یابددرمان زیر در هر دو یرقان به کار برده مى شود.
آب انار، لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، آب تربزه ، آب کدو، آب خیار، ماءالشعیر، آب یا شیره کاسنى یا عرق آن .


براى پاکسازى از فرمول نسخه ایکه براى پاکسازى بطور عموم گذشت مى توان استفاده کرد یا از جوشانده پوست هلیله زرد 10 گرم ترنجبین 50 گرم یا آب آلوچه خشکه و آب تمرهندى و یا از شربت بنفشه و آب آلو و تمرهندى و عرق کاسنى و گلاب استفاده نمایند. یرقانهاى دیگرىمثل یرقان همولیتیک نیز وجود دارد و نیز مسمومیتها.
نسخه :
زرشک 25 گرم
گل سرخ 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم خرفه 15 گرم
تخم خیار 30 گرم
تخم خربزه 30 گرم
تخم کاسنى 10 گرم
ریوند 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
غیر از تخمه ها همه را نیم کوب کرده جوشانده 6 روز صبح و عصر با تخمه هاى شیره کش شدهمیل نمایند. یعنى تخمه ها را باید شیره کش کرده روزانه به جوشانده سرد شده فوق اضافه عرق کاسنى و عرق شاه تره بجاى آب نوشند و یاآب تاجریزى و سکنجبین خورند بیمار در حمام آب کدو و بنفشه گل پنیرک ،گل شب بو، گل نیلوفر، بخوابدبصورت وان
نسخه حمام داروئى براى یرقان
جوشانده برگ گل بنفشه ، مغز ناخنک ، گل بومادران ، بابونه ، گل شب بوبصورت وان سپس بدن را با آب سبوس گندم و سبوس نخودبشویند.
نسخه :
جوشانده ریشه ترشک و ریشه کاسنى از هر کدام روزى 10 گرم صبح و عصر بسیار نافع و مفید براى انواع یرقانها مى باشد.
نسخه :
پوست خیار و پوست ریشه کاسنى از هر کدام 20 گرم جوشانده با شکر سرخ به مدت 5 روز صبح ناشتا و عصرمیل نمایند این درمان نیز برطرف کننده یرقان ، درد مثانه و درد آلت و ضد تب نیز مى باشد.
نسخه براى پاکسازى بدن
آلوچه خشکه 100 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
ریشه کبر 10 گرم
ریشه کاسنى 20 گرم
بادیان 10 گرم
به مدت سه روز صبح و عصر جوشانده با 15 گرم افتیمون که قبلا به صورت پودر سائیده شده باشد روى آنها ریختهمیل کنند روزى 5 گرم تمر، 5 گرم فلوس اگر اضافه شود بهتر است
نسخه ضد یرقان
آب ترب ، آب برگ بید، آب تاجریزى ، آب برگ کاسنى ، آب برگ کبر، جوشانده صبح ناشتامیل شود از هر کدام به تنهائى 10 گرم در دو نوبت 5 گرم صبح و 5 گرم عصر.

 توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شددسته ها :
X