معرفی وبلاگ
وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات (طب گیاهی - سنتی ایران) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن خلط غالب مزاجها و نسخه برای پاک کردن خلط غالب مثال دموی ( پرخونی ) و بلغمی و صفراوی و سوداوی و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشکی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شوند.
صفحه ها
دسته
فهرست مطالب
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 462043
تعداد نوشته ها : 60
تعداد نظرات : 18

Skype online

My status

Skype Add:abbasghafari

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 علت این بیمارى زیاد و متعدد بوده و شناسائى آن لازم است زیرا براى معالجهو درمان ، با شناخت علت آن مى توان نتیجه مطلوب را به دست آوردمثلا ورمهاى موضعى با ورم عمومى بدن یا ورم هاى داخلى و خارجى بدن با همفرق داشته ، لذامحل استقرار ورم مهم است .

رب خوردگیها، تصادفات ، تصادمات ، همه باعثورم موضع آسیب دیده مى گردند، شکستگى هاى استخوانى تواءم باورم و خون مردگیهاى زیر پوستى و همراه با برآمدگى ، آبسه ها، عفونتها،پیدایش مایه در انساج همه تواءم با ازیاد حجم خواهند بود، گستردگىو وسعت دامنه ورمها و متفاوت بودن درمان آنها، توجه خاصى را به خود جلب مىنماید!
اگر ورم سطحى باشد با چشم دیده مى شود و اگر عمقى باشد از روى علائم و آثار آن پى به وجودش برده مى شود. ورمهائى که داراى مبداءبلغمى بوده و در رسوبات و ترکیبات آنها بلغم بکار رفته است که در حقیقت جمع شدن مواد لنفى مى باشد معمولا بدون درد بوده ولى بیمارسنگینى خاصى را احساس مى کند اگر عامل بیمارى زا و رسوبات حاصله درمحل تورم از مواد سوداوى باشد با صلابت و سفتى همراه است و آثار دیگر، سودا، در بیمار مشهود مى باشد.

درمان:
درمان این بیمارى با احتیاط و در عفونت هاى شدید بایستى از داروهائى شیمیائى استفاده شودمثل ورم عمومى بدن به علت نارسائى حاد کلیه و یا ورمهاى شدید مفصلى در روماتیسم حاد و غیره .
داروهاى گیاهى کمکى به کم کردن ورم و گاهى در از بین بردن آنها کمک شایانىمى نمایند از جمله جوشانده حب الغار،گل بومادران ، افسنطین ، زیره ، ریشه ایرسا، کرویا، پودینه ، مرزنجوش اینداروها در ورمهاى بلغمى (به علت جمع شدن لنف ) بسیار نافع است، ضماد زیره ، ضماد بومادران ، گوگرد و انیسون براى این نوع ورم ها بسیارمؤثر است.

توجه باید دانست که گل بومادران در هنگام احتراق یا موقعى که آن را پودرکرده موضعا به کار برند حرارت بسیار زیادى از خود خارج مى کندزیرا ثابت شده است که داراى خاصیت اشعه مادون قرمز مى باشد.

نسخه :
روغن بادام ، روغن بومادران ، به نسبت مساوى کرده آرد باقلا و کمى سرکه اضافه نموده بپزند تا بهشکل خمیر در آید به موضع ورم ضماد نمایند در همان روزهاى اول آثار بهبودى و کم شدن تورم مشهود خواهد شد این دستور براى ورم بیضه (اورکیت ) نیز بکار مى رود.

در ورم هائى که به علت خونریزى زیر پوستى ایجاد شده باشند داروهاى رادعمثل صندل سرخ و سفید فوفل ، گل ارمنى ، مامیثا، آقاقیا، گل سرخ و غیرهبکار مى رود بعضى ها معتقدند که رادع و مرخى با هم داده شود (یعنىداروى پخش کننده و شل کننده با هم بکار برند)

داروهاى مرخیه (شل کننده)

مثل آرد جو، گشنیز تر، گل خطمى ، گل پنیرک و غیره

داروهاى محلله مرخیه (شل کننده و حل کنند)

مثل بابونه ، اکلیل ، تخم شوید و غیره

داروهاى مرخیه محلله

مثل آرد باقلا، آرد خطمى ، گل پنیرک (خبازى ) بابونه و غیره.

داروهاى محلله

مثل بابونه اکلیل ، تخم شنبلیله و غیره.

رعایت دستورات زیر براى ورمها بطور کلى لازم است 

1- در ابتداى بیمارى هنگام پیدایش و شروع باید از داروهاى رادع استفاده شود.

2- در استقرار ماده از داروهاى رادع و مرخمى.

3- در انتهاى بیمارى محلل مرخمى.

4-  که مرحله انحطاط است محلل تنها بکار برند.

5- اگر ماده به تحلیل نرود و ورم تمام نشود از داروهاى منضج یا پزنده مثل (تخم کتان ، انجیر، چلغور کبوتر و غیره ) استفاده تا ماده پخته سربازکند اگر در این حال هم سرباز نکند بایستى محل تورم را که مسلما با چرکزیادى تواءم است ، شکافت . و این شکافتن موقعى فرا مى رسد که : داروى منفجره داده شده باشد اگر با داروى منفجره رک خارج نشد نوبت شکافتنفرا مى رسد.

در ورمهاى با علت خون مردگى ، خرفه را کوبیده در سرکه محل کرده ضماد نمایند یا در داروهاى رادع گذشته را ضماد کنند اگر خون مردگىتواءم با درد شدید و التهاب باشد آب گل خطمى یا آب برگ خرفه یا کاهو یا ترشک یا خشخاش به کار برند.

نسخه مرهم رادع

اگر خون مردگى به له شدگى نسج تواءم باشد و مدتى جریان خون قطع گردد و تغذیه عضو آسیب دیده دچاراختلال شود، پوسیدگى و سیاه شدگى در عضو پیدا شده که باعث غانغاریا (کانگرن ) مى گردد. در اینجاست که بایستىعمل جراحى انجام پذیرد. قبل از شروع کانگرن در صورتیکه عضو گرم باشد و جریان خون کمى در آن برقرار باشد و عضو گندیدگى و سیاهشدگى نداشته باشد محل ورم را شرط زده یعنى تا حد امکان کارى کنند که از آنمحل خون جارى شود تا خونهاى سیاه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زیر پیروى کنند.

نسخه براى جلوگیرى از کانگرن

این داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت یا ترشحات و گندیدگى هستند. مثل آرد گرسنه(گاودانه) سکنجبین یا مازو وگل ارمنى و زاج از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در 2 قاشق عسل حل کرده ضماد نمایند.

اگر رنگ ورم آبى باشد مرتبا آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس که درعسل حل کرده باشد ضماد کنند اگر ورم رو به سفتى گذارده باشد باید گاهى ملین و زمانى از محللها ضماد کنند تا سفت تر نشود زیرا سفت شدنورم باعث نرسیدن خون و شروع کانگرن خواهد شد و اگر کاملا کانگرن پیش آمد باید هر چه زودتر قطع عضو نمایند تا سبب آسیب سایر اعضاءنشود.

ورم با علت صفرا که شکل آن شبیه باد سرخ مى باشد، درمان با شربت بنفشه ، عناب ، شربت لیمو و نارنج به مدت سه روز بعدا کدوى رندهکرده و آب برگ خرفه و کاهو و بارهنگ و تاجریزى و گشنیز و صندل وفوفل با لعاب اسپرزه و قدرى سرکه ضماد نمایند در اینجا به ضمادهاىحل کننده احتیاجى نیست .

ورم غدد لنفاوى (پشگ)

علت پیدایش این ورمها دفاعى است که بدن در مقابل ورود میکروبها، انگلها،قارچها و غیره از خود نشان میدهد معمولا هر جا پشگى وجود داشته باشدزخم ، عفونت و آثار ورود میکروب به بدن را بایستى در آنجا جستجو کرد. عفونتهاى داخلى بدن و بیماریهاى بدخیم و بیماریهاى خونى و غیره غددلنفاوى بدن را بزرگ مى نماید در هر صورت با مشاهده و لمس ‍ پشگها، بایستىبه عفونتها مشکوک شده راه درمان ، پیدا کردن علت اصلى و رفعآن و پاکسازى بدن از خلط غالب است ، سپس داروهاى مرخى مثل گل خطمى ،گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط کرده ضماد نمایند استعمال و بهکار بردن داروهاى رادع در اینجا ممنوع است مخصوصا اگر تعدادپشگها زیاد باشد.

پس از دادن داروهاى مرخى (داروهاى شل و نرم کننده ) بایستى داروهاى محللبه کار برند اگر غدد لنفاوى رو به کوچک شدن گذارده و جمع شوند،منضج و منفجر کننده بکار برند.

 در ورمهائى که مبداء آنها زخم و عفونت یاعامل دیگر باشد 10 گرم زرنباد را کوبیده در آب خمیر کرده ضماد نمایندیا برگ توت سیاه سائیده ضماد نمایند اگر بخواهند سرباز کند از گذاردن ضمادبرگ توت موقعى که پشک خوب نرم شده باشد استفاده کنندضماد برگ شانه یا تخم کتان ، اسپرزه ، گل خطمى و خمیر ترش مفید است یا آجررا پخته نرم کوبیده با روغن کرچک خمیر کرده ضماد نمایند تاباعث پخته شدن و سرباز کردن پشگ گردد.

مالش پشگها بطور عموم با روغن زیتون اکثرا مفید واقع مى شود.

این نکته لازم به تذکر است که با دادن مبردات و رادعات ، چون صندل ، آقاقیا،فوفل ، گل ارمنى ، گلاب ، آب گشنیز و کاهو در ابتداى شروع بیمارى یعنى زمانى که پشگها درحال بزرگ شدن هستند خیلى مفید و مؤثرتر است . هنگامى که بیمارى استقرار پیدا کرد دادنمحلل ها مثل بابونه ، گل خطمى ، تخم شنبلیله ، مغزناخنک توصیه مى گردد در این موقع فقط داروهاىحل کننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتى مثل بزرگ ، تخم شنبلیله ، انجیر، شیر مرو به محللها اضافه نمایند.

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد  دسته ها :
X